Gcina Mhlophe (isiZulu)

Mhlope400

Dr Gcina Mhlophe, uma singabala kokuningi ukuthi uyisigayigayi, umbhali wezincwadi, umbhali wemidlalo yeshashalazi ne-EThekwini Living Legend, wamemezela ngonyaka odlule ngezinhlelo zokuqala indawo yokugcina umlando namagugu eThekwini. “Abantu bakithi bangiqambe ukuthi nginguGcinamasiko, elichaza ukuthi umgcini wamasiko; leligama ngilimbathe njengengubo futhi ngiyalihlonipha ngoqobo lwami” kusho yena ngesikhathi ekhuluma ngezinhlelo zakhe zokuqala iKhumbulani Memory House, ezoba sePixley House maphakathi nedolobha leTheku. Miningi imicimbi aseyenzile yokuqokelela imali njengalowo obuse Newtown eGoli lapho abantu bebesayina khona ukweseka lomkhankaso […]

Gcina and the Good Doctor

With the rejuvenation of Durban’s promenade in 2010 and the arrival of Rivertown in 2014 the city of Durban seems to have a new energy to it, and the development of Pixley House in Durban’s inner city hints at even more exciting times! This beautiful 1930s art deco building is being converted into residential apartments, with a view to a larger urban regeneration plan the likes of which have been seen in Maboneng and Braamfontein in Johannesburg. The building, located at 396 […]