Ethekwini Living Legends: Celebrating Ten Years!

It doesn’t seem possible, but 2017 marks the tenth year of the eThekwini Living Legends Awards! So not only will we be welcoming our new Living Legends into the fold, but this year’s awards ceremony will also be a celebration of all of the past recipients of the award.

To date eThekwini has honoured 150 men and women for the contributions that they’ve made to the city of Durban – everyone from school teachers, to celebrated local artists and church leaders – all of […]

Nominate your 2017 eThekwini Living Legend!

Nominations are now open for the 2017 eThekwini Living Legend Awards!

All around us are people who go above and beyond, contributing to the betterment of our society, often with very little in way of reward. The eThekwini Living Legends offers an opportunity to acknowledge the contributions that these unsung heroes make to the city of Durban, and its residents. If you are aware of someone who you feel deserves to be recognised […]

Izithelo zokusebenza ngokuzikhandla

Moses TembeNgokujwayelekile uma sicabanga ngabantu aba ‘zinikelayo emiphakathini yabo’, sicabanga ngosonhlalakahle, onompilo, abaholi bezenkolo, yebo bonke laba babalulekile ekwakhiweni kwemiphakathi enenqubekela phambili nozwelo kodwa asikaze sicabange ngosomabhizinisi. Kodwa emazweni afana neSouth Africa, lapho izinga labantu abangasebenzi lingu 25% kanye nabantu abasha abalinganiselwa ngaphezu kwesigamu abafuna umsebenzi, abantu abafana noMoses Tembe ‘abanikela’ ngendlela eyakhayo nenenqubekela phambili, ngokwakha amathuba emisebenzi lapho abengekho khona.

Uke wathola umklomela we-Investec Bank/Sunday Tribune Entrepreneur Award, njengamanje uMoses ungusihlalo […]

Good Friday Procession

This Friday, the 14th April, will see thousands of worshippers take to the streets of Durban for the annual ecumenical Good Friday Service. Hosted by the Diakonia Council of Churches*, the service will start at dawn at the Durban Exhibition Centre (DEC) before processing – in silence – through the streets of the city, to the Durban City Hall.

Each year, the Good Friday service highlights a particular aspect of national suffering or injustice. The service this year will focus on the theme Whom Shall I […]

Legend of the Month: Sugar Ray Xulu

Better known as Sugar Ray, so named for his boxing style that was said to resemble the famous Sugar Ray Leonard, Thulani Cedric Xulu is our Legend of the Month for April. Despite his nickname, it was in soccer that Xulu made a name for himself, and is today considered one of AmaZulu’s most legendary players.

He began his professional soccer career at the age of 22, playing for Avalon Athletic Football from 1961-1964. […]

Obed Gumede: Instilling Discipline in our Youth

It sounds like a line from a television drama, but sometimes kids really do need something to keep them off the streets, especially children from low income households, who aren’t offered the same opportunities that more privileged children receive in the form of extramural activities after school. So the work that 2016 eThekwini Living Legend, Obed Gumede has done for the past 40 years really is invaluable!

For nearly twenty years Gumede coached […]

Gcina Mhlophe (isiZulu)

Mhlope400

Dr Gcina Mhlophe, uma singabala kokuningi ukuthi uyisigayigayi, umbhali wezincwadi, umbhali wemidlalo yeshashalazi ne-EThekwini Living Legend, wamemezela ngonyaka odlule ngezinhlelo zokuqala indawo yokugcina umlando namagugu eThekwini. “Abantu bakithi bangiqambe ukuthi nginguGcinamasiko, elichaza ukuthi umgcini wamasiko; leligama ngilimbathe njengengubo futhi ngiyalihlonipha ngoqobo lwami” kusho yena ngesikhathi ekhuluma ngezinhlelo zakhe zokuqala iKhumbulani Memory House, ezoba sePixley House maphakathi nedolobha leTheku. Miningi imicimbi aseyenzile yokuqokelela imali njengalowo obuse Newtown eGoli lapho abantu bebesayina khona ukweseka lomkhankaso […]

Human Rights Day 2017

On Tuesday South Africa celebrated Human Rights Day in commemoration of the 57th anniversary of the Sharpeville Massacre where a reported 69 men, women, and children were killed, and a further 180 people were injured. In 1994 the 21st March was included in the list of public holidays as a reminder to all South Africans of the sacrifices that accompanied the struggle for our freedom. While the public holiday serves as a reminder of the events of that day, Tuesday’s celebrations in Durban focused on what we can […]

Legend of the Month: Dr Gcina Mhlophe

Our Legend of the Month for March is 2009 eThekwini Living Legend, Dr Gcina Mhlophe. Mhlophe has been a regular visitor to the Time of the Writer festival currently taking place at the University of KwaZulu-Natal, with a career as an author and performer spanning more than the twenty years that the festival celebrates this year. As one of KwaZulu-Natal’s most active artists, Mhlophe has tried her hand at everything from newsreading […]

Ukumenyezelwa kwama 2016 Ethekwini Living Legends

2016 Living Legends

NgoMgqibelo ebusuku, mhlaka 3 September 2016, emcimbini obusezingeni eliphezulu kumenyezelwe abaphumelele ngokuthola izindondo kwi-eThekwini Living Legends Awards osekungunyaka wesi 9 ukhona. Lomcimbi owenziwa nguMasipala waseThekwini ngokubambisana nabakwa Old Mutual noKhozi FM. Lomcimbi uhloniphe abantu abayishumi ababeyizakhamuzi nabasayizakhamuzi eThekwini ngamagalelo abo kwezobuciko namasiko, ezemidlalo, ezemfundo kanye namalungelo abantu.

Uhla lwabantu abaklonyelisiwe luhlanganisa uDr Sazi Dlamini, Tu Nokwe, Solwazi Kate Wells, Cedric Nunn, Obed ‘3’ Gumede, Dr Naledi Pandor, Mac Maharaj, Lieutenant-General Vejaynand Ramlakan, […]