Mhlope400

Dr Gcina Mhlophe, uma singabala kokuningi ukuthi uyisigayigayi, umbhali wezincwadi, umbhali wemidlalo yeshashalazi ne-EThekwini Living Legend, wamemezela ngonyaka odlule ngezinhlelo zokuqala indawo yokugcina umlando namagugu eThekwini. “Abantu bakithi bangiqambe ukuthi nginguGcinamasiko, elichaza ukuthi umgcini wamasiko; leligama ngilimbathe njengengubo futhi ngiyalihlonipha ngoqobo lwami” kusho yena ngesikhathi ekhuluma ngezinhlelo zakhe zokuqala iKhumbulani Memory House, ezoba sePixley House maphakathi nedolobha leTheku. Miningi imicimbi aseyenzile yokuqokelela imali njengalowo obuse Newtown eGoli lapho abantu bebesayina khona ukweseka lomkhankaso wendlu yamagugu.

Cindezela lapha ukulalela uDr Mhlophe ekhuluma ngohlelo lwakhe ngalendawo yomlando wamagugu.

Photograph courtesy of africansuccess.org