Screenshot 2015-02-19 12.29.52.pngHlonipha amagalelo abantu baseThekwini abavelele emikhakheni eyehlukahlukene yempilo ngokubaqokela ukuba bahlonishwe ngokugcotshwa njengezingqalabutho ezisaphila zaseThekwini. Yonke imininingwane itholakala LAPHA.