AMA TYPES EZINWELE

Izinwele azifani kuwo onke umuntu. Abantu baphiwe ngokuhlukana, umuntu nomuntu une texture ehlukile yezinwele. Ubuhle bomuntu wesifazane buqala ezinweleni, yingakho kubaluloekile ukuzinakekela izinwele nokuqonda futhi uhlobo lwazo ngoba zifani. ukungafani kwazo kwenza kuhluke futhi nendlela umuntu okumele ezinakekele ngayo. Ama types ezinwele: 4C AFRO Lolu uhlobo lwezinwele esizibiza nge afro. Ziyahlangana, zibe ngama curls amancane … Read more